Przyjęcia

Procedura przyjęcia do Oddziału Dziennego Psychiatryczno-Geriatrycznego

Procedura przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach (koło Poznania)

Procedura przyjęcia pacjenta na rehabilitację w warunkach ośrodka dziennego

Procedura przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu