Oddziały

Postawa prawna, status prawny, struktura organizacyjna oraz historia działalności.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu posiada w Owińskach przy ul. Cysterek 5 swój oddział (Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny), który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn upośledzonych umysłowo oraz z chorobami psychicznymi

Oddział Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego