Oddziały

Postawa prawna, status prawny, struktura organizacyjna oraz historia działalności.

Oddział Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego