Mechanizm wersjonowania pozwala śledzić różnice jakie powstały podczas modyfikacji wpisu, umożliwiają też przywrócenie jednej z poprzednich wersji.

Wersje węzła Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych

Karty podstawowe

WersjaCzynności
30/11/2018 - 14:32 przez Monika Szymanowiczaktualna wersja
08/12/2017 - 16:26 przez Monika Szymanowicz
08/12/2017 - 14:57 przez Monika Szymanowicz
04/12/2017 - 10:28 przez Monika Szymanowicz
27/11/2017 - 14:43 przez Monika Szymanowicz

Dodanie wyjaśnień do specyfikacji konkursu i wzoru umowy

20/11/2017 - 19:04 przez Monika Szymanowicz