Kontakt

Mapa dojazdu do ZOLiRM


Wyświetl większą mapę

Telefony kontaktowe ZOLiRM

Poznań:

61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42
tel.: 61 8-738-700
fax: 61 8-738-703
Telefony na korytarzach:
parter: 61 8-047-793
I piętro: 61 8-047-576
II piętro: 61 8-047-712
zolirm@mogilenska.pl
sekretariat@mogilenska.pl
http://www.mogilenska.pl

Oddział Rehabilitacji Medycznej:

Dyżurka lekarska: 61 8-738-725
Dyżurka pielęgniarska na parterze: 61 8-738-737
Dyżurka pielęgniarska na I piętrze: 61 8-738-714
Pielęgniarka oddziałowa: 61 8-738-734
Izba przyjęć: 61 8-738-708

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej:

Izba przyjęć: 61 8-738-708
Rehabilitanci: 61 8-738-727

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - Filia w Owińskach:

KIEROWNIK mgr Barbara Krzywda tel. 614-238-121
FAX: 614-238-120
Dyżurka lekarska: 614-238-125
Pielęgniarka oddziałowa: 614-238-133
Pracownik socjalny 618-126-507

62-005 Owińska, ul.Cysterek 5
zol.owinska@mogilenska.pl
http://www.mogilenska.pl
https://www.facebook.com/poMocniOwinska/

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy:

Kierownik Oddziału: 61 8-738-723
Dyżurka lekarska: 61 8-738-740
Dyżurka pielęgniarska: 61 8-738-716
Pielęgniarka oddziałowa: 61 8-738-733
Rejestracja pacjentów: 61 8-738-718

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny:

Dyżurka pielęgniarska: 61 8-738-735
Rejestracja pacjentów: 61 8-738-718

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W ZOLiRM

DYREKTOR ZOLiRM

DYREKTOR ZOLiRM mgr Irena Majer tel. sekretariat 61 8-738-702

DZIAŁ KSIĘGOWY

Dział księgowy tel. 618-738-712, 618-738-715

DZIAŁ ORGANIZACJI NADZORU

Dział Organizacji Nadzoru tel. 618-738-705, 618-738-717
Stanowisko ds. kadrowych tel. 618-738-706
Rejestracja pacjentów tel. 618-738-718. 618-738-708

DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

Dział Techniczno-Gospodarczy tel: 618-738-745, 618-738-721
Centrala tel. 618-738-700