Zdjęcia z Festynu Zdrowia

Zdjęcia z Festynu Zdrowia organizowanego przez Urząd Miasta Poznania. Na Festynie zaprezentowany został oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej.