Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny

Karty podstawowe

LEKARZ

lek. med. Marek Kociałkowski - specjalista psychiatrii

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA

mgr Ewa Gruszczyńska-Łon

Ośrodek dziennego pobytu przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu, sprawuje opiekę nad osobami po 60-tym roku życia, które:
– utraciły radość życia,
– nie są w stanie samodzielnie przebywać bez opieki domowników,
– przeżywają uczucie napięcia, wewnętrznego niepokoju i smutku,
– czują się nieprzystosowane i niepotrzebne,
– są apatyczne i bezradne,
– mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności.

Naszym zadaniem jest poprawa jakości zdrowia, zapewnienie potrzeb psychosocjalnych, społecznych oraz poprawienie sprawności ruchowej.

Pacjentom oferujemy:

1. Profesjonalną opiekę:
– lekarską
– pielęgniarską
– terapeutyczną
– psychologiczną.

2. Ciekawe zajęcia terapeutyczno–rekreacyjne.

3. Wyżywienie (2 posiłki dziennie i napoje).

4. Miłą, domową atmosferę w przyjaznym otoczeniu

Do ośrodka przyjmowani są pacjenci, którzy ukończyli 60-ty rok życia z przewlekłymi schorzeniami (w tym z zespołami otępiennymi), grożącymi utratą samodzielności.

Do ośrodka kwalifikują się pacjenci ze schorzeniami wieku podeszłego, którzy nie wymagają intensywnego leczenia szpitalnego, lecz łagodzenia objawów starzenia się, niezbędnej profilaktyki oraz wsparcia psychicznego i społecznego.

Osoba powinna mieć zachowaną zdolność do samoobsługi.

Ośrodek mieści się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ ul. Mogileńska 42 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 618-738-735

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

oraz drogą mailową: zolirm@mogilenska.pl

Godziny pracy ośrodka:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:45 do 15:30.

Ośrodek dziennego pobytu - galeria