Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Karty podstawowe

Oddział w Owińskach

 

W Oddziale został zrealizowany projekt „Poprawa, jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowayo z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

 KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Barbara Krzywda

 LEKARZE:

lek. med. Marek Kociałkowski – specjalista psychiatrii

lek. med. Jurczyszyn Adam – specjalista psychiatrii

lek. med. Paweł Tesmer - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

dr nauk med Katarzyna Borucka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalita geriatrii

dr nauk med. Anna Skołuda - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Irena Nowak

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu posiada w Owińskach swój oddział przy ul. Cysterek 5, który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn  powyżej 18 roku życia z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi.

 Owińska położone są na obrzeżach Puszczy Zielonki w odległości 15 km od Poznania w kierunku na Wągrowiec.

 DOJAZD Z POZNANIA:

Autobusem z dworca autobusowego Śródka:
– Komunikacja gminna Transkom - autobusy nr 11 i 12
– Komunikacja MPK - autobusy nr 312, 341.

Samochodem z ronda Śródka w kierunku na Wągrowiec, wskazówką odnośnie dojazdu do Zakładu będzie pałac nad stawem - znajdujący się przy głównej trasie, przy którym należy skręcić w lewo i kierować się prosto na Ośrodek Dzieci Niewidomych. Przed bramą wjazdową do wspomnianego Ośrodka należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą bezpośrednio do naszego zakładu.

 Można także skorzystać z PKS i PKP.

 RODZAJE USŁUG:

– opieka lekarzy specjalistów: psychiatry, internisty,
– świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
– pomoc psychologiczna,
– terapia zajęciowa prowadzona z wykwalifikowanymi specjalistami,
– pomoc pracownika socjalnego.

 DODATKOWE ATUTY:

 – nowy i nowocześnie wyposażony obiekt

– komfortowe warunki pobytu pacjenta (małe 2-3 osobowe sale)                      

– różnorodność prowadzonych terapii (hortikuloteriapia z arteterapią, teatroterapia, zajęcia z ceramiki, witrażu, sala doświadczania świata itp.)

– ciekawy system motywujący pacjenta do udziału w proponowanych terapiach (nagrody w różnych formach: rzeczowe, wycieczki, wyjazdy do kina)

- dobrze zagospodarowane otoczenie Oddziału (boisko sportowe, siłownia zewnętrzna, ogród przystosowany do  prowadzenia terapii)

– organizowanie wydarzeń o charakterze integrującym (kolędowanie z Herodami, pikniki, zabawy itp.)

 PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy.

 NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty wyżywienia i zakwaterowania - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

 Budynek Oddziału w Owińskach

 

 

Oddział w Owińskach

Budynek oddziału