Przyjęcie: Oddział Rehabilitacyjny

Karty podstawowe

Na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej przyjmujemy skierowania do szpitala wystawione przez lekarzy:

z oddziałów:
– urazowo-ortopedycznych,
– chirurgicznych,
– neurochirurgicznych,
– neurologicznych,
– reumatologicznych,
– chorób wewnętrznych,
– onkologicznych
– ginekologicznych,
– urologicznych,
– kardiologicznych,
– geriatrycznych,

w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych z poradni:
– neurologicznej,
– urazowo-ortopedycznej,
– rehabilitacyjnej,
– reumatologicznej,  

Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

W momencie przyjęcia wymagane są:

– dowód osobisty (PESEL),
– dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.pdf

– wypisy szpitalne z dotychczasowego ubezpieczenia,
– aktualne wyniki badań potwierdzające rozpoznanie,
– rzeczy osobistego użytku (m. in. strój sportowy),
– indywidualny sprzęt ortopedyczny (o ile pacjent posiada),
– zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (o ile pacjent posiada).

 Pacjent nie powinien zabierać do placówki:

– wartościowych przedmiotów,
– większej
ilości pieniędzy.

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie. Świadczenia zdrowotne udzielane w oddziale rehabilitacji finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ).

 

 TELEFONY:

Centrala: 618-738-700
Dyżurka lekarska: 618-738-725
Dyżurka pielęgniarska na parterze: 618-738-737
Dyżurka pielęgniarska na I piętrze: 618-738-714
Pielęgniarka oddziałowa: 618-738-734
Izba przyjęć: 618-738-708
Logopeda/Psycholog: 618-738-736

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne127.09 KB