Oddział Rehabilitacyjny

Karty podstawowe

LEKARZE:

Ordynator: dr n. med. Agata Łakomy – specjalista rehabilitacji medycznej

Z-ca ordynatora: lek med. Małgorzata Gołembiewska – specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog     

dr n. med. Sylwia Dziedzic - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista neurolog, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lek. med. Olga Eckert-Kramicz - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Beata Krajewska-Kwiatek - specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Piotr Jeske - specjalista ortopedii i chirurgii urazowej

REZYDENCI: 

lek. Tomasz Przewoźny

lek. Barbara Starzec

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Wiechcińska

 Oddział Rehabilitacyjny zajmuje się leczeniem i usprawnianiem osób dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa, choroby reumatoidalne), schorzeniami neurologicznymi (stany po udarach mózgu, SM, choroba Parkinsona, stany po urazach ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego). Usprawniamy również pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, amputacjach kończyn, a także po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych. Pacjenci oddziału mają zapewnioną całodobową fachową opiekę medyczną. Intensywna rehabilitacja ruchowa jest prowadzona przez zespół dobrze przygotowanych fizjoterapeutów przez 6 dni tygodniowo.

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

– na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej do 6 tygodni (zależnie od postępów rehabilitacyjnych),

RODZAJE USŁUG:

Kompleksowa rehabilitacja:
 – kinezyterapia,
 – elektroterapia,
 – światłolecznictwo z laseroterapią,
 – hydroterapia,
 – termoterapia (w tym krioterapia),
 – magnetoterapia,
 – masaż leczniczy.
Opieka lekarzy specjalistów rehabilitacji, neurologii, ortopedii, chorób wewnętrznych:

– terapia neurologopedyczna,
– terapia zajęciowa,
– dostęp do konsultacji dietetyka,
– pomoc psychologiczna,
– opieka duszpasterska.

METODY TERAPEUTYCZNE:

– PNF,
– NDT Bobath,
– Terapia manualna wg B. Mulligan,
– Terapia manualna wg B. Kaltenborn,
– Kinesiotaping,
– Terapia tkanek miękkich,
– Masaż głęboki
– Terapia manualna wg A. Rakowskiego,
– Osteopatyczne techniki manualne,
– Pilates,
– Metoda McKenzie.

DODATKOWE ATUTY:

– dysponujemy nowoczesnym sprzętem terapeutycznym,
– stosujemy nowoczesne metody rehabilitacji,
– sale chorych z maksymalnie trzema łóżkami,
– budynek zlokalizowany w parku (bezpośredni dojazd z Ronda Śródka),
– indywidualne podejście do pacjenta.

PACJENT NIE POWINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy.

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z numerem REGON oraz numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie oraz numer telefonu. Świadczenia zdrowotne udzielane w oddziale rehabilitacji finansowane są w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ).

 

Oddział Rehabilitacyjny