Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Karty podstawowe

KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Alla Rejniak

LEKARZE:

lek. med. Magdalena Szyszko – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii

lek. med. Beata Krajewska - Kwiatek – specjalista chorób wewnętrznych.

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

mgr Hanna Mikołajczak

 Oddział Opiekuńczo-Leczniczy zapewnia całodobowe świadczenia medyczne. Zadaniem oddziału jest okresowe objęcie kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną, osób przewlekle chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego, z ukończonym procesem diagnostycznym lub leczeniem operacyjnym.

 ZOL w ramach kontraktu z NFZ świadczy usługę opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.

RODZAJE USŁUG:

– opieka lekarzy specjalistów,
– świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
– kompleksowa rehabilitacja,
– terapia zajęciowa,
– pomoc psychologiczna,
– terapia logopedyczna,
– opieka duszpasterska.

DODATKOWE ATUTY, TO:

– świetna lokalizacja w parku
– bezpośredni dojazd z Ronda Śródka,
– wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny,
– nowo wyremontowany oddział,
– sale chorych z maksymalnie trzema łóżkami.

PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy.

W zakładzie opiekuńczo – leczniczym NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty wyżywienia i zakwaterowania – zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy