Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów - POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE

Karty podstawowe

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-17/15
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 lipca 2015
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 83 700, fax. 61 87 83 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

Termin składania ofert:  17 lipca 2015 do godz. 10:45

Termin otwarcia ofert: 17 lipca 2015 do godz. 11:00

Rodzaj zamówienia: usługi

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 15.89.42.20-9  Posiłki szpitale; 55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków; 55.32.10.00 -6 Usługi przygotowywania posiłków.