PROJEKT OWIŃSKA

Karty podstawowe

"Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy wsparciu Urzędu Miasta Poznaniapozyskał pieniądze dla swojej Filli w Owińskach (Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny) na realizację projektu pt. Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi,   z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”. Pieniądze będą pochodzić z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

Całkowity koszt projektu: 21 602 563,0 zł w tym dofinansowanie z MFEOG i NMF 17 282 050,0 zł.

Projekt zakłada rozbudowę i remont budynku Filii oraz szereg działań, które w efekcie mają znacząco podnieść jakość opieki nad pacjentami (szkolenia dla personelu i rodzin, nowe działania terapeutyczne, liczne wydarzenia kulturalne, społeczne i naukowe, których podmiotem będą pacjenci lub ich problemy np. pikniki, koncerty, konferencje itp.)

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

 

Poniżej znajdą Państwo przydatne dokumenty oraz linki związane z realizowanym przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Projektem:

Logotypy wykorzystywane przy realizacji projektu 

Logotyp Miasta Poznania oraz wytyczne

Wymogi dotyczące Informacji i Promocji (zał nr 4) oraz Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej Funduszy Norweskich i EOG. 

Przegląd wydarzeń zrealizowanych w ramach Projektu

Przegląd wydarzeń zrealizowanych w ramach Projektu

HorticuloterapiaZajęcia komputerowe dla pacjentów Zajęcia na kręgielniTeatroterapiaDogoterapiaMuzykoterapiaRehabilitacjaZajęcia na baseniaGrupa teatralna Herody na Starym Rynku w PoznaniuKoncert muzyki poważnej w Teatrze Wielkim w PoznaniuPrzegląd Zespołów Teatralnych dla osób niepełnosprawnych w CK ZamekSzkolenia dla rodzinWarsztaty aktorskie dla pacjentówWizyta studyjnaPiknik integracyjny "Robotyka" w Poznaniu wrzesień 2015r.Piknik integracyjny podróżniczy w Owińskach lipiec 2015Szkolenia dla personelu - kurs witrażuSzkolenia dla personelu - MakatonSzkolenia dla personelu