Oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny

Karty podstawowe

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ w zakresie: świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne. Podstawą do przyjęcia jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na druku skierowanie do szpitala.
Oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia z rozpoznaniem mieszczącym się w następujących jednostkach ICD 10:
F00-F09 – Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
F20-F29 – Schizofrenia, Zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
F30-F39 – Zaburzenia nastroju (Afektywne)

Ośrodek dziennego pobytu - galeria