Aktualności

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla projektu pn. „rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło”

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii

Produkcja, organizacja i realizacja koncertów muzyki klasycznej dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi

Oddział przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia

Postawa prawna, status prawny, struktura organizacyjna oraz historia działalności.

Zakończona została termomodernizacja budynków

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42

  Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac trwających przy termomodernizacji budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42.

Strony