Aktualności

świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy ZOLiRM o dodatkowe skrzydło przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, rękawic i plastrów

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego i mebli medycznych

Wymiana okien i modernizacja ogrodzenia-muru (ZOLiRM ul. Cysterek 5 Owińska)

Strony