Aktualności

Zakup i dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości, materiałów eksploatacyjnych, preparatów do dezynfekcji powierzchni oraz do pielęgnacji i dezynfekcji skóry personelu

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego

świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

świadczenie usługi przygotowania, dostarczania i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

Strony